Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

susandeath
6053 d2b6 500
Interview tips

July 09 2015

susandeath
6670 997b
Reposted fromreste reste viaaniuszka aniuszka
Sponsored post
soup-sponsored
 
 

July 08 2015

susandeath


says StoicMike's dog
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon viaenide enide
susandeath
8244 ef84
"Niewidzialna czerwona nić łączy tych, których przeznaczeniem było się spotkać, niezależnie od czasu, miejsca czy okoliczności. Ta nić może się rozciągać lub splątać, ale nigdy się nie przerwie."
 - przysłowie chińskie
susandeath
4970 9300 500
Reposted fromtfu tfu vianaaliaa naaliaa

July 04 2015

susandeath
 Rozumienie jest trudne, dlatego większość ludzi ocenia.
— Carl G. Jung.
Reposted fromyourtitle yourtitle viauun uun
susandeath
4009 8405
Reposted fromzycietopodroz zycietopodroz viaaniuszka aniuszka
susandeath
- Tak bardzo go kochasz?
- Kocham - odparła bez wahania.
- O rany - westchnąłem i dopiłem piwo.
- Wspaniale musi być kogoś kochać z taką pewnością.
— Haruki Murakami
Reposted fromte-quiero te-quiero viakatkad katkad
susandeath
5702 d564 500
Reposted fromadzix69 adzix69 viakundel kundel
susandeath
2460 2461 500
susandeath
9153 e39f
Reposted fromlonely-girl lonely-girl viatatuaze tatuaze

July 01 2015

susandeath
Reposted fromoll oll viathelovelybones thelovelybones
susandeath
8398 31a4 500
Reposted fromaunds aunds viaaniuszka aniuszka
susandeath
0717 3cd7 500

June 30 2015

susandeath
susandeath
9396 8527 500
Reposted fromczajnikq czajnikq vianoisetales noisetales
susandeath
4836 6b1c
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viapannakojot pannakojot

June 26 2015

susandeath
Rozdział czternasty jest zatytułowany: Jaką nadzieję może żywić myślący człowiek co do przyszłości ludzkości, jeśli weźmie pod uwagę doświadczenia ostatniego miliona lat?

Na przeczytanie rozdziału czternastego nie trzeba zbyt wiele czasu. Składa się on z jednego tylko słowa i kropki. Oto ono:

„Żadnej.”
— Vonnegut, "Kocia kołyska"

June 24 2015

5229 7573

Monty Python does it again. 1983, folks. 1983.

Reposted fromnymph nymph viahedere hedere
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...